Rapporter bruker

Advarsel: Ikke bruk dette skjemaet til å skrive en melding til andre brukere.

Ved å fylle ut dette skjemaet, rapporterer du profilen for Hanna. Vi behandler rapporten så snart som mulig.

Vi trenger din hjelp!
Vi ber kvalifiserte barneomsorgspersonell til å registrere seg og oppdatere sin nåværende tilgjengelighet på Babysits-plattformen. Les mer
Sammen ønsker vi å hjelpe de som hjelper andre og kan trenge kvalifiserte barnevakter i denne tiden. Leger, sykepleiere, farmasøyter og alle andre som støtter samfunnet.
Følg alltid forskriftene gitt av den lokale myndigheten basert på dagens situasjon i ditt område.