Fellesskapets Retningslinjer

Fellesskapets Retningslinjer

Retningslinjer for vårt Fellesskap

Babysits er en online barnepass plattform, noe som betyr at våre barnevakter og foreldre er i kontakt med hverandre. Dermed har vi laget retningslinjer som vi anbefaler alle våre barnevakter og foreldre å forholde seg til. Disse retningslinjene har blitt laget for å vedlikeholde tillit og pålitelighet av Babysits fellesskapet, slik at barnevakter og foreldre har mest sannsynlighet for å få den beste opplevelsen.

For barnevakter, er det viktig å huske på at hver familie er annerledes. Ikke alle barn som du sitter barnevakt for vil være på samme alder, og regler og måter å gjøre ting på vil også være forskjellig for hver familie. Derfor er det viktig å respektere disse forskjellene og prøve å tilpasse din barnepass teknikk til hver familie for å gi best mulig tjeneste. Fremfor alt, ber vi at barnevakter gir den beste omsorgen de kan til barn de passer.

For foreldre, er det viktig å huske at hver barnevakt er forskjellig og har forskjellige forventninger. De kan forvente forskjellige arbeidstider, forskjellige oppgaver, og forskjellige nivåer av betaling. Derfor er det viktig at du blir kjent med og kommuniserer klart dine forventninger med barnevakten, før du ansetter de til å passe dine barn. Vi ber at foreldre alltid behandler barnevakter profesjonelt og med respekt.

Ansvarsfraskrivelse

Foreldre og barnevakter er ansvarlige for å kontrollere, intervjue og ta sitt endelig valg. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for oppførsel. Babysits kan ikke holdes ansvarlig for plattformens brukere og deres handlinger. For å se mer om tillit og sikkerhet på Babysits, vennligst besøk vår Tillit og Sikkerhet side.

Babysits forbeholder seg retten til å nekte tilgang til brukere som overtrer våre fellesskap retningslinjer eller vilkår og betingelser.

Avsnitt 1: Retningslinjer Barnevakt

Generelle Retningslinjer

 • Barnevakten skal ærlig og nøyaktig representere seg selv, deres sertifikater og deres kvalifikasjoner.
 • Når en barnevakt blir enig om å sitte barnevakt for en familie, skal barnevakten være fullstendig ansvarlig for barn i hennes eller hans omsorg.
 • Barnevakten skal følge foreldres instrukser som gjelder barnevakt jobben (f.eks. husregler, spille-/leketid, leggetid).
 • Barnevakten skal kontakte foreldre når han eller hun er usikre på hvordan man skal takle en viss situasjon som involverer barn i deres omsorg (f.eks. gi medisiner, legge barna for å sove osv.).
 • I tilfellet barnevakten må (uventet) avlyse en kommende barnevakt jobb, bør barnevakten prøve å gi beskjed til foreldre minst 24 timer før starten av barnevakt jobben.
 • Barnevakten skal aldri true eller utpresse foreldre eller barn i deres omsorg.
 • Barnevakten skal aldri ta noe fra et hjem som ikke er deres.

Før Barnevakt

 • Barnevakten skal diskutere med foreldre og være klar for å håndtere eventuelle spesifikke behov hos barna.
 • Barnevakten skal undersøke og snakke med foreldrene på forhånd, for å forsikre sin egen sikkerhet.
 • Barnevakten skal komme til avtalt tid for barnevakt jobben.
 • Barnevakten skal gi beskjed til foreldrene lang tid i forveien hvis han eller hun er forsinket eller er utenfor tidsplanen og at de ikke kommer til å rekke starttiden.
 • Barnevakten skal kle seg passende for en barnevakt jobb (f.eks. ingen klær med banneord eller upassende bilder).
 • Barnevakten skal spørre foreldre ved ankomst hvis de har noen forventninger for barnevakten utenom barnepass rollen (f.eks. rydde, lage mat, eller svare på telefonen).

Mens du sitter barnevakt

 • Barnevakten skal anta fullstendig ansvar for barn i hans eller hennes omsorg i løpet av barnevakt jobben.
 • Barnevakt skal ikke, under noen omstendigheter, ty til fysisk eller verbal straff på barn i deres omsorg (f.eks. gripe, slå, skrike, riste, banne osv.).
 • Barnevakten skal kontakte foreldrene så fort som mulig når problemer oppstår som barnevakten ikke kan takle selv.
 • Barnevakten skal ringe nødhjelp i tilfelle nødsituasjon når foreldre ikke kan nås.
 • Barnevakten skal ikke åpne døren til fremmede (dette er, alle som foreldrene ikke har spesifikt godkjent).
 • Barnevakten skal ikke invitere andre folk hjem i løpet av barnevakt jobben, med mindre foreldrene har gitt tillatelse til dette.
 • Barnevakten skal ikke konsumere alkohol, ta narkotiske stoffer eller engasjere seg i annen skadelig atferd som vil påvirke hans eller hennes evne til å ta vare på barna ordentlig.
 • Barnevakten skal returnere huset i samme stand som han eller hun fant det ved starten av barnevakt jobben.

Etter Barnevakten

 • Barnevakten skal være ærlig med foreldrene om hvordan barna oppførte seg i løpet av barnevakt jobben.
 • Barnevakten skal gi beskjed til foreldrene om noe har blitt skadet eller ødelagt i løpet av barnevakt jobben.
 • Barnevakten vil forvente å bli betalt hva som var avtalt på forhånd.
 • Barnevakten skal levere eventuelle klager om jobben til foreldre innen rimelig tid.
 • Barnevakten skal gi Babysits beskjed hvis foreldrene selv har oppført seg upassende eller urimelig mot ham eller henne.
 • Barnevakten skal skrive en vurdering til familien for å hjelpe andre barnevakter på plattformen.

Avsnitt 2: Retningslinjer Forelder

 • Forelder skal ærlig og nøyaktig representere seg selv, jobben og jobbkrav.
 • Forelder skal gi klare instrukser og forventninger for en barnevakt (f.eks. Husregler, spille-/leketid, leggetid).
 • Forelder skal fortelle barnevakten hvis de forventer eventuelle andre forventninger utenom barnepass rollen (f.eks. rydding, matlaging, eller svare på telefonen).
 • Forelder skal aldri sette barnevakten i fare, true eller fysisk skade barnevakten.
 • I tilfellet at forelder må (uventet) avlyse en kommende barnevakt jobb, skal forelder prøve å gi barnevakten beskjed minst 24 timer før starten av en jobb.
 • Forelder skal gi en liste over kontakter (telefonnumre, nødkontakt detaljer), detaljer for leggetid og eventuelle mulig medisineringer.
 • Forelder skal oppdatere barnevakten om de er forsinket. I tilfelle nødsituasjon, forelder skal prøve å være tilgjengelig for barnevakten, eller gi et alternativ kontakt som barnevakt kan nå.
 • Forelder skal betale barnevakten det beløpet som er avtalt på forhånd.
 • Forelder skal gi eventuelle klager om arbeidsytelsen til barnevakten innen rimelig tid.
 • Forelder skal gi Babysits beskjed hvis barnevakten har oppført seg upassende i løpet av jobben.
 • Forelder skal skrive en vurdering til barnevakten, for å hjelpe andre foreldre på plattformen.