Felles retningslinjer

Felles retningslinjer

Retningslinjer for vårt Fellesskap

Babysits er en online barnepassplattform, noe som betyr at våre barnevakter og foreldre vil være i kontakt med hverandre. Derfor har vi laget retningslinjer som vi anbefaler alle våre barnevakter og foreldre å forholde seg til. Disse retningslinjene har blitt laget for å vedlikeholde tilliten og påliteligheten til Babysits-fellesskapet, slik at barnevakter og foreldre er mer sannsynlige til å ha en fantastisk opplevelse.

For barnevaktene er det viktig å huske på at hver familie er annerledes. Ikke alle barna du sitter barnevakt for vil være på samme alder, og regler og måter å gjøre ting på vil også være forskjellige. Derfor er det viktig å respektere disse forskjellene og prøve å tilpasse din barnepassemetode til hver familie for å gi best mulig service. Fremfor alt ber vi om at barnevakter gir den beste omsorgen de kan til barna de passer.

For foreldre er det viktig å huske at hver barnevakt er forskjellig og har forskjellige forventninger. De kan forvente forskjellige arbeidstider, forskjellige oppgaver, og varierende nivåer med betaling. Derfor er det viktig at du blir kjent med og kommuniserer klart dine forventninger til barnevakten før du ansetter de til å passe barna dine. Vi ber om at foreldre alltid behandler barnevakter profesjonelt og med respekt.

For din egen sikkerhet og beskyttelse, betal og kommuniser kun gjennom Babysits. Del aldri personlig informasjon som ID-dokumenter og bankdetaljer med noen du aldri har møtt. Lær mer

Ansvarsfraskrivelse

Foreldre og barnevakter er ansvarlige for å sjekke, intervjue og ta deres endelige valg. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for atferd. Babysits kan ikke ta ansvar for plattformmedlemmer eller deres handlinger. For å lese mer om tillit og sikkerhet på Babysits, vennligst besøk vår Trust and Safety-side.

Tillit & sikkerhet

Babysits forbeholder seg retten til å nekte tilgang til medlemmer som bryter våre fellesskapsstandarder eller vilkår og betingelser.

Avsnitt 1: retningslinjer barnevakt

Generelle Retningslinjer

 • Barnevakten skal ærlig og nøyaktig representere seg selv, sine sertifikater og sine kvalifikasjoner.
 • Barnevakten skal ikke kommunisere på en diskriminerende måte basert på utseende, rase, etnisitet, religion, kjønn, kultur, eller som på noen måte kan tolkes som voldelig, skadelig eller upassende. Denne listen er imidlertid ikke ment å være omfattende.
 • Når en barnevakt blir enig om å sitte barnevakt for en familie, skal barnevakten ha fullstendig ansvar for barn i hennes eller hans omsorg.
 • Barnevakten skal følge foreldrenes instrukser når det gjelder barnevaktjobben (f.eks. husregler, spille-/leketid, leggetid).
 • Barnevakten skal kontakte foreldrene når han eller hun er usikker på hvordan takle en viss situasjon som involverer barna i han eller hennes omsorg (f.eks. gi medisiner, legge barna osv.).
 • I tilfellet barnevakten må (uforutsett) avlyse en kommende barnevaktjobb bør barnevakten forsøke å gi beskjed til foreldrene minst 24 timer før barnevaktjobben begynner.
 • Barnevakten skal aldri true eller utpresse foreldrene eller barna i deres omsorg.
 • Barnevakten skal aldri ta noe fra et hjem som ikke er deres.

Før Barnevakt

 • Barnevakten skal diskutere med foreldrene og være klar til å håndtere eventuelle spesielle behov barna måtte ha.
 • Barnevakten skal grunding undersøke og snakke med foreldrene, på forhånd, for å forsikre seg om sin egen trygghet.
 • Barnevakten skal komme til avtalt tid for barnevaktjobben.
 • Barnevakten skal gi beskjed til foreldrene god tid i forveien dersom han eller hun er forsinket og ikke kommer til å rekke avtalt starttid.
 • Barnevakten skal kle seg passende for barnevaktjobben (f.eks. ingen klær med banneord eller upassende bilder).
 • Barnevakten skal spørre forelderen ved ankomst om de har noen forventninger til barnevakten utenom barnepassrollen (f.eks. rydde, lage mat, eller svare telefonen).

Mens du sitter barnevakt

 • Barnevakten skal anta fullstendig ansvar for barn i hans eller hennes omsorg i løpet av barnevakt jobben.
 • Barnevakt skal ikke, under noen omstendigheter, ty til fysisk eller verbal straff på barn i deres omsorg (f.eks. gripe, slå, skrike, riste, banne osv.).
 • Barnevakten skal kontakte foreldrene så fort som mulig når problemer oppstår som barnevakten ikke kan takle selv.
 • Barnevakten skal ringe nødhjelp i tilfelle nødsituasjon når foreldre ikke kan nås.
 • Barnevakten skal ikke åpne døren til fremmede (dette er, alle som foreldrene ikke har spesifikt godkjent).
 • Barnevakten skal ikke invitere andre folk hjem i løpet av barnevakt jobben, med mindre foreldrene har gitt tillatelse til dette.
 • Barnevakten skal ikke konsumere alkohol, bruke rusmidler eller engasjere seg i andre skadelig adferd som kan påvirke hans eller hennes evne til å ordentlig ta vare på barna.
 • Barnevakten skal returnere huset i samme tilstand som han eller hun fant det ved starten av barnevakt jobben.

Etter Barnevakten

 • Barnevakten skal være ærlig med foreldrene om hvordan barna oppførte seg i løpet av barnevaktjobben.
 • Barnevakten skal gi beskjed til foreldrene om noe har blitt skadet eller ødelagt i løpet av barnevaktjobben.
 • Barnevakten kommer til å forvente å bli betalt hva som var avtalt på forhånd.
 • Barnevakten skal levere eventuelle klager om jobben til foreldre, innen rimelig tidsramme.
 • Barnevakten skal gi Babysits beskjed om foreldrene selv har oppført seg upassende eller urimelig mot ham eller henne.
 • Barnevakten skal skrive en vurdering til familien for å hjelpe andre barnevakter på plattformen.

Avsnitt 2: retningslinjer forelder

 • Forelder skal ærlig og nøyaktig representere seg selv, jobben og jobbkravene.
 • Forelderen skal ikke kommunisere på en diskriminerende måte basert på utseende, rase, etnisitet, religion, kjønn, kultur, eller som på noen måte kan tolkes som voldelig, skadelig eller upassende. Denne listen er imidlertid ikke ment å være omfattende.
 • Forelder skal gi klare instrukser og forventninger til en barnevakt (f.eks. Husregler, spille-/leketid, leggetid).
 • Forelder skal fortelle barnevakten hvis de forventer eventuelle andre forventninger utenom barnepass rollen (f.eks. rydding, matlaging, eller svare på telefonen).
 • Forelder skal aldri sette barnevakten i fare, true eller fysisk skade barnevakten.
 • I tilfellet at forelder må (uventet) avlyse en kommende barnevaktjobb, skal forelder prøve å gi barnevakten beskjed minst 24 timer før starten av en barnevaktjobb.
 • Forelder skal gi en liste over kontakter (telefonnumre, nødkontakt detaljer), detaljer for leggetid og eventuelle mulig medisineringer.
 • Forelder skal oppdatere barnevakten om de er forsinket. I tilfelle nødsituasjon, skal forelder prøve å være tilgjengelig for barnevakten, eller gi et alternativ kontakt som barnevakten kan nå.
 • Forelder skal betale barnevakten det beløpet som er avtalt på forhånd.
 • Forelder skal gi eventuelle klager om arbeidsytelsen til barnevakten innen rimelig tid.
 • Forelder skal gi Babysits beskjed hvis barnevakten har oppført seg upassende i løpet av jobben.
 • Forelder skal skrive en vurdering om barnevakten, for å hjelpe andre foreldre på plattformen.

Klar til å bli med?

Registrer meg!