Leksehjelp og fjernundervisning

Leksehjelp og fjernundervisning

Av Babysits, 5 min å lese

Babysits undersøkte foreldre fra 10 forskjellige land for å forstå hvordan de opplevde skolearbeid på nett og fjernundervisning mens skoler var stengt som følge av COVID-19.

Foreldre som plutselig var nødt til å jobbe hjemmefra, nedstengte skoler, undervisning på nett, lærere bekymret for læringsgapet blant elevene sine… 2020 har hittil vært et år fyllt med forandring. Som en følge av nedstengte skoler har mange foreldre måttet hjelpe støtte barna sine med undervisning på nett og andre former for fjernundervising skolene kan ha introdusert. Og foreldre har måttet balansere alt dette med sine egne forpliktelser og hjemmekontor.

Babysits sendte derfor ut en spørreundersøkelse til foreldre fra 10 forskjellige land med formål om å forstå hvordan de har opplevd hverdagen de siste månedene. Som en del av undersøkelsen ble foreldre spurt om hvordan de opplevde å hjelpe barn med hjemmelekser og fjernundervisning, hvordan leksene gikk, og om de var bekymret for at barna deres hadde et læringsgap.

Infografikk leksehjelp og fjernundervising

Foreldre er ikke fullstendig fornøyd med skoler sin organisering av fjernundervisning

Mange skoler undervurderte eller var ikke forberedt på en situasjon hvor de ville trenge å levere undervisningen på nettet og introdusere fjernundervisning på kort varsel. Med nedstengte skoler måtte undervisningsinstutisjoner plutselig begynne forbredelser for undervisning på nett, håndtere nye reguleringer og sende hjemmelekser via internettplattformer. Kun 35 prosent av foreldrene som var med i undersøkelse mente at skolene håndterte alt dette på en god måte.

De resterende 65 prosentene hadde en mindre positive holdning. De var ikke særdeles negative, men samtidig mente foreldre at ledelsen på skolene kunne vært bedre. Dette er sannsynligvis på grunn av faktumet at minst 87 prosent av barna trengte hjelpe med nettleksene og at foreldre måtte stort sett hjelpe til med dette på en daglig basis. Dessverre gikk ikke leksehjelpen alltid like bra for foreldrene;

Foreldrene syntes det var vanskelig å hjelpe barna sine med leksene

70 prosent av foreldrene svarte at de hadde vansker med å hjelpe barna sine med hjemmeleksene. Dette var ofte fordi de måtte selv jobbe hjemmefra, de hadde ikke mye tid til å hjelpe, og av og til hadde de heller ikke tålmodigheten til eller kunnskapen nødvendig for å være til hjelp. Miljøet hjemme spilte også en viktig rolle. En håndfull av foreldrene svarte at de ikke klarte å konsentrere seg nok til å hjelpe til med leksene fordi, for eksempel, andre barn løp rundt i huset og krevde oppmerksomhet.

Leksearbeid gikk dårligere for 40% av barna

Selv om 72 prosent av barna mottok lekser og undervisning på nett fra skolen indikerte 40 prosent at leksearbeidet gikk dårligere enn før nedstengingen. Det ser ut til at lekser blir vanskeligere når du ikke er fysisk tilstede i undervisningen og når det blir vanskeligere å spørre læreren spørsmål om hvordan ting går.

Lærere har understreket deres bekymring for at potensielle læringsgap vil utvide seg som en følge av hjemmeundervisning. Var foreldrene også bekymret for at barna deres skulle falle bak? I gjennomsnitt indikerte foreldre at deres frykt for at barn skulle falle bak var 4 på en skala fra 1 til 10. Dette viser at bekymringen er relativt mild, og at foreldre ikke bærer noen særdeles stor frykt. I hvert fall ikke enda.

Foreldre er åpne for å håndtere situasjonen annerledes neste gang skolene stenger

Fjernundervisning

Til tross for det faktumet at ting ikke gikk som smurt og at de trengte hjelp mente 86 prosent av foreldrene i undersøkelsen at de ikke hadde tenkt på eller vurdert å finne en privatlærer eller leksehjelp til barna sin. Når de ser tilbake på situasjonen indikerte 55% av foreldrene at de er åpne til å håndtere situasjonen annerledes neste gang og at de er kanskje vil vurdere å finne en privatlærer eller leksehjelp.

Leksehjelp via Babysits (på nettet)

“Når Babysits hørte at skoler skulle stenges kalte vi på alle våre barnepassere for å hjelpe å støtte foreldre i nød. Babysits introduserte en ny funksjon hvor barnepassere kan indikere om de er åpne til å assistere i leksearbeidet i tillegg til deres vanlige arbeidsoppgaver som barnevakt.” -Peter van Soldt, grunnlegger av Babysits

13 juli 2020 var det over 179,000 barnevakter som har indikert at de er svært villige til å hjelpe til med leksene. På grunn av interessen og støtten har Babysits bestemt seg for å dedikere flere artikler og ressurser til å hjelpe barnevakter gi lekseassistanse og undervisining til barn på morsomt og interessant vis. Forutenom tips om hvordan best hjelpe til med leksene, er det mange artikler om lærerike temaer slik som språk, matte, astronomi, kjemi, resirkulering, med mer. Med dette prøver Babysits å gi tips om hvordan de kan være en stor hjelp i barns undervisning.


Babysits' fyfunnede fokus på leksehjelp vil gi barnevakter en ny måte å hjelpe støtte familier på og kan hjelpe med å fjerne litt av byrden mange foreldre kan kjenne tynge dem ned. Barnevakter og foreldre kan kontakte hverandre via plattformen og bestemme mellom seg selv om lekseassistansen skal skje i egen person eller på nettet. Denne avgjørelsen skjer i henhold til retningslinjene som er laget av lokale myndigheter angående koronaviruset.