Hva gjør filmer gode eller dårlige for barnets utvikling

Hva gjør filmer gode eller dårlige for barnets utvikling

Av Babysits, 14 min å lese

Her får du en eksperts innsyn inn i hvordan filmer kan påvirke et barns utvikling (på en negativ eller positiv måte) og hvordan film generelt kan påvirke deres perspektiv.

Når det gjelder barn og media er det mye snakk om skjermtid generelt, og hvordan det kan ha en negativ innvirkning på barna. Sosiale medier fremheves ofte som et problem, men derimot er en annen stor skjermtidskilde for barn film! Det er veldig normalt i dagens samfunn at barna begynner å se film fra ung alder, med et ønske om å følge eventyrene til deres favorittprinsesser og -helter.

Vi må imidlertid også vurdere effekten av film på barna. Hvordan kan filmer påvirke barns perspektiv og ha en innflytelse på dem i deres utvikling?

Vi ønsket å komme til bunns i dette for å informere fellesskapet vårt om hvilke filmer barna kan se og hvordan dette kan påvirke hvordan de utvikler seg. Derfor har vi gravet ned i noen akademiske studier og nådd ut til eksperter for deres innspill i saken.

For å lære mer, hopp til den mest relevante delen:

Er alle barnefilmer passende for barn

En eksperts mening: hvordan påvirker filmer barn

Hvordan film/media kan påvirke barn, i følge forskning

Innsikt: hva kan vi lære av dette


Er alle (barne)filmer passende for barn?

Du tenker kanskje, "Hvorfor har dette noe å si? Så lenge jeg lar barnet mitt se animerte barnefilmer, så er vel det bra – ikke sant? Animerte Disney-filmer har sikkert ikke annet enn positive temaer som kan hjelpe barnet mitt å vokse og utvikle seg på en positiv måte. Spesielt de filmene som ikke har aldersgrense!”

Dette er dessverre ikke alltid saken. Ta for eksempel en titt på 101 dalmatinere (den animerte versjonen fra 1961).

101 dalmatinere gif

via Tumblr

Dette er en strålende film som har fått en 98% vurdering fra kritikereRotten Tomatoes. Filmen forteller en nokså rett fram fortelling om å redde 15 dalmatinervalper. På slutten er alle valpene (pluss 86 ekstra) reddet fra Cruella de Ville og lever lykkelige alle sine dager (beklager dersom du ble spoilet!)

Det er imidlertid også mindre synlige temaer, eller implisitte temaer, som kan gjøre denne Disney-filmen upassende. Fra et barns tankesett kan en gal, sosiopatisk dame som har lyst til å flå 100 hundevalper for å lage en prikkete dalmatinerpels være ganske skremmende.

I tillegg til dette inneholder filmen også flere karakterer som røyker eller drikker alkohol. Selv om Cruella er mindre sannsynlig til å bli et forbilde for tilskuere, røyker Cruella fortsatt en lang sigarett mens hennes medsammensvorne drikker vin ut av en flaske. Dette er absolutt ikke flotte eksempler på atferd vi ønsker å vise barna våre. Videre, Roger, som er en av hovedpersonene og mer skikket til å være et forbilde, kan vi se røyke pipe nokså ofte gjennom hele filmen.

101 dalmatinere røyking

via Giphy

Selv om denne filmen blir mer passende når vi tar i betraktning perioden filmen ble utgitt i – 1960-tallet – kan det ikke desto mindre ha en potensiell negativ innvirkning på hvordan et barn internaliserer filmen.

På den annen side har 101 dalmatinere sannsynligvis også en rekke temaer som kan ha en svært positiv innvirkning på barn om hvordan de oppfatter verden rundt seg. Filmen viser for eksempel hvor viktig samarbeid er og hvordan hundene står og jobber sammen for å redde valpene.

101 dalmatinere gif

via Gifs

Men hva betyr dette egentlig? Og hva er de potensielt positive og/eller negative effektene av denne filmen? Vil barna mine se på hundene og menneskene som samarbeider og lykkes, og tenke: samarbeid og teamarbeid er nøkkelen til suksess? ELLER de vil se på alle karakterene som røyker og tenker "Hmm kanskje å røyke (og drikke vin rett fra flasken) er en normal ting som voksne gjør?"


Ekspertene forklarer: hvordan påvirkes barn av film

For dette temaet ønsket vi å nå ut til de beste innen barneutvikling og psykologi, for å få en eksperts idé om hva som skjer i hodet til barn når de ser en film, hvorfor det er viktig å snakke om og hvordan dette kan påvirke utviklingen deres.

Vi kom i kontakt med Jennifer Harriger, som har en doktorgrad i utviklingspsykologi og har tidligere har studert og skrevet om Utseende-relaterte temaer i animasjonsfilmer for barn. Hun ga oss litt verdifull innsikt i hvordan barn kan bli påvirket av film!

Hva er den viktigste måten film kan påvirke barn positivt og/eller negativt på?

Jennifer: Filmer gir barn ofte et rammeverk for å forstå verden rundt dem. Ofte er meldingene subtile, men de er også gripende. Barn lærer at gode seirer over dårlige, hva det vil si å være mannlige eller kvinnelige, at vakre mennesker typisk er “gode” og “snille”, og at vold ofte er “nødvendig” for å oppnå et mål.

Vil du si at filmer påvirker barn forskjellig fra alder til alder?

Jennifer: [Det vil jeg]. I en alder av 3 år kan barn absorbere budskap fra voksne medier. En studie fant faktisk ut at en stor prosentandel av barn i førskolealderen hadde blitt utsatt for PG-13 (aldersgrense 13) eller R-rangerte filmer (barn under 17 trenger følge av en forelder). Barn lærer en hel del fra media, og deres tro og verdisystemer er til dels formet av nettopp media. Yngre barn har imidlertid en vanskeligere tid med å tyde virkelighet fra fantasy, og de sliter ofte med å lage et skille mellom reklamepause og når programmet vises.

Hvordan skiller et barns perspektiv med hensyn til hvordan de internaliserer en film seg fra voksne?

Jennifer: Barn sliter mer med å dechiffrere virkeligheten fra fantasy, og mangler også ferdighetene som er nødvendige for å kritisk evaluere budskapene som blir presentert for dem via media. Men for å være helt ærlig, sliter voksne også med å evaluere budskapene kritisk, og det er også sannsynlig at de internaliserer oppfatninger fra mediekilder, inkludert filmer.

Tror du barn blir sterkt påvirket av bildene de ser på skjermen?

Jennifer: Det gjør jeg. Barn identifiserer seg med og ønsker å etterligne karakterene som de ser på skjermen; særlig karakterene de ser på som attraktive, selvsikre og vellykkede. Jeg tror foreldre og andre voksne kan legge til rette for samtaler med barn for å sikre at de lærer hvordan de kritisk kan evaluere budskapene de mottar fra filmer (for eksempel: hvordan tror du det barnet følte seg da de andre karakterene var så slemme mot ham? Hva kan du gjøre for å stå opp for ham? Hva syntes du om hvordan prinsessen så ut? Er det slik folk flest ser ut? Er verdien våre basert på hvordan vi ser ut? Bør vi bruke våpen eller skade mennesker når vi er opprørte med dem?).

Se for deg at du så en kjent barnefilm: hvilke ting kan potensielt ha innvirkning på barnas utvikling, og hvordan kan dette påvirke deres psykologiske perspektiv fremover?

Jennifer: Jeg tror ikke at én film alene vil ha betydelig innvirkning på barns utvikling. I stedet tror jeg at det er en kumulativ effekt av mange budskap fra mange kilder (inkludert filmer) som påvirker et barn og hans eller hennes perspektiv. Jeg tror at filmer har et potensial til å forme barns tro på attraktivitet, kjønnsroller, vold og suksess.


Hvordan film/media kan påvirke barn, i følge forskning

For å gi deg mer innsikt om barn og effekten av filmer bestemte vi oss for å supplere Jennifer sitt intervju med å samle relevant informasjon fra tidligere forskning *og oppsummere denne forskningen på en enkel måte. Som vi diskuterte tidligere kan filmer ha en betydelig innvirkning på barna. Nedenfor ser du noen av de positive og negative virkningene med film støttet av vitenskapelig forskning.

Positive og negative effekter av filmer på barn

For mer detaljer og innsikt inn i noen av studiene vi har gjennomgått, klikk på rullegardinmenyene nedenfor.

Negative effekter

Se mer

Negativ innvirkning av filmer på barn

Filmer for småbarn – bør småbarn se på TV? I følge American Academy of Pediatrics [AAP] bør tv-titting bli frarådet barn under 48 måneder.

Dette er basert på en rekke faktorer, nemlig:

Hva er de negative effektene av media og tv på unge barn

De negative effektene av media- og TV-eksponering varierer avhengig av barnets alder. Dette skyldes at barn i forskjellige aldre har kommet forskjellige nivåer i den kognitive utviklingen. For eksempel er barn eldre enn 2 år og barn yngre enn 2 år på forskjellige nivåer av kognitiv utvikling og behandler informasjon annerledes. (kilde American Academy of Pediatrics)

For veldig unge barn, for eksempel småbarn, som har hatt mindre tid til å lære og utvikle seg, kan det være vanskeligere for dem å forstå innholdet i filmer eller TV. Unge barn har problemer med å skille mellom hendelser på en video og den samme informasjonen som blir presentert av mennesker i egen person. (kilder: American Academy of Pediatrics, Television and Very Young Children

Slik dette er tilfelle, kan det definitivt være vanskeligere for dem å bruke film som et pedagogisk eller utviklingsrelatert verktøy.

Faktisk er det studier som har funnetr at å se film og tv kan ha en negativ innvirkning på språket for barn yngre enn 2 år.

En slik [studie] (https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/570499) {rel=nofollow target=_blank}, fant ut at økt tv-bruk førte til en negativ innvirkning på spedbarns vokabulare vekst. I følge AAP og liknende studier er spedbarns vokabulare utvikling direkte relatert til hvor mye tid foreldre bruker på å snakke med dem. Mye TV-bruk i en husholdning kan derfor forstyrre barns språkutvikling rett og slett fordi foreldre sannsynligvis bruker mindre tid på å snakke med barna sine. (kilde American Academy of Pediatrics)

Negative effekter på eldre barn

Forskere fra Yale University School of Medicine, National Institutes of Health og California Pacific Medical Center, gjennomgikk 173 kvantitative studier som undersøkte forholdet mellom medieeksponering og syv helseutfall, hvorav de fleste angikk filmer, TV og musikk. 80% av mediekanalene viste seg å ha en negativ innvirkning på barns helse. (kilde Media + Child and Adolescent Health: A Systematic Review)

Forskerne fant sterke bevis som koblet medier til negative helseutfall forbundet med overvekt og tobakkbruk: mer enn 80% av nesten 100 studier viste en statistisk signifikant sammenheng mellom medieeksponering og tobakksbruk eller fedme.

I følge andre studier som AAP siterer, har mediebruk blitt assosiert med overvekt, søvnproblemer, aggressiv atferd og oppmerksomhetsproblemer hos barn i førskole- og skolealder. (kilde American Academy of Pediatrics)

Positive effekter

Se mer

Positive innvirkninger filmer kan ha på barn

Fram til nå har vi hovedsakelig fokusert på de negative effektene av film og TV på barn. La oss nå hoppe over til de mer positive aspektene av TV og film.

Til tross for negativ filmpåvirkning, kan ungdom reagere positivt på filminnflytelser, spesielt med riktig veiledning og skreddersydde strategier. (Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, MD, FAAP)

Det er mange måter filmer kan ha en positiv innvirkning på barn på: de kan være lærerike, bidra til å utvikle gunstige karaktertrekk, samt fremme positive sosiale interaksjoner.

I løpet av utdanningen brukes filmer ofte som et supplement til vanlig kursmateriell. Filmer kan være nyttige som et pedagogisk hjelpemiddel, og hjelper til med å vekke en students interesse for et tema, og i noen tilfeller gi pedagogisk informasjon. Filmer blir typisk brukt som kursmateriell i human etiske fag som historie, gitt at filmene er historisk nøyaktige. (kilde: Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, M.D., F.A.A.P.)

Å se filmer kan også ha en positiv innvirkning på språkopplæringen, og språkopplæring handler om å kommunisere. Av den grunn kan det å gi elever flere muligheter til å høre og tolke denne prosessen være med på å støtte deres språkutvikling. Studier har funnet at språk erverves ved å motta forståelige innspill, noe som skaper flere læringsmuligheter. I så måte gir filmer et bredt utvalg av meningsfylte, forståelige innspill, og kan potensielt bli et nødvendig verktøy i språkopplæringen. (source: Bridging the Gap Between Theory and Practice, The use of Films in Language Learning.)

I tillegg til de mer akademiske rettede pedagogiske virkningene, er det også mange positive psykologiske effekter som filmer kan ha på barn.

Kraften i en god fortelling stimulerer følelser, og disse emosjonelle responsene påvirker læring og atferd. Fordypning i en karakter i en film øker empati, og lar seeren leve opplevelsene til en filmkarakter uten å måtte oppleve de virkelige konsekvensene. (kilde: Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, M.D., F.A.A.P.)

Å se altruistisk og prososial oppførsel i en film bidrar til å motivere folk til å gjøre liknende selv og er assosiert med en økning i slik positiv oppførsel fra seere.

En studie av Mares og Woodward oppdaget at prososiale effekter av audiovisuelle medier kan være potensielt enda mer kraftfulle enn de negative effektene av eksponering for voldelig innhold, fordi eksisterende sosiale normer favoriserer prososial atferd.


Konklusjon, refleksjon og innsikt

Avhengig av barnets alder kan en film ha mange positive og negative effekter, og i utgangspunktet gjør dette det hele til en slags «catch 22». Jennifer oppsummerte det hele med svaret hun ga på sitt siste spørsmål:

“Jeg tror ikke at én film alene vil ha betydelig innvirkning på barns utvikling. I stedet tror jeg at det er en kumulativ effekt av mange budskap fra mange kilder (inkludert filmer) som påvirker et barn og hans eller hennes perspektiv. Jeg tror at filmer har et potensial til å forme barns tro på attraktivitet, kjønnsroller, vold og suksess.”

Hun ga også verdifulle råd: fordi barn er sterkt påvirket av bildene de ser på skjermen,

"kan foreldre og andre voksne lette samtaler med barn for å sikre at de lærer hvordan de kritisk kan evaluere meldingene de mottar via film".

American Academy of Pediatrics gir også fordelaktige, forskningsbaserte anbefalinger, som vi har oppsummert på grafikken nedenfor.

Anbefalinger for foreldre om barns mediebruk

Alt i alt er det ikke noe riktig eller galt svar. Imidlertid, dersom du er ønsker at barnet ditt skal lære hvordan de mer kritisk kan evaluere medier, ser det ut til at det å diskutere film er et vanlig og viktig tema blant forskningen og fra ekspertene. For å hjelpe deg med denne problemstillingen har vi brukt rådene til de vi har snakket med og lest forskningen til ekspertene for å kunne formulere en diskusjonsguide. Sjekk ut barnas diskusjonsguide til film nedenfor (printbar pdf)!

Barnas diskusjonsguide til film